Pracownik inżynieryjno-technicznego w Katedrze Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Miejsce pracy:
Kraków
Obszar:
Leśnictwo
Doświadczenie:
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta ważna do:
2022-10-19
Opis

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. umiejętność redagowania  pism i współpracy przy opracowywaniu prac naukowych oraz przygotowywania dokumentacji grantów;
 3. znajomość oprogramowania MS Office;
 4. znajomość języka angielskiego;
 5. prawo jazdy kategorii B;
 6. gotowość do podejmowania szkoleń związanych z wykonywaną pracą.

Inne wymagania:

 1. solidność i lojalność;
 2. chęć dokształcania i rozwijania kompetencji umiejętność szybkiego uczenia się;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. dobra organizacja pracy.

Zadania pracownika:

 1. obsługa administracyjna sekretariatu Katedry Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej WL URK oraz realizacja zadań formalno-administracyjnych prowadzonych w w/w Katedrze;
 2. praca przy redagowaniu prac naukowych w zakresie wyznaczonym przez przełożonego;
 3. nne zadania zlecone przez Kierownika Katedry.

 Oferty powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie, podanie skierowanie do JM Rektora URK;
 2. CV z aktualną fotografią;
 3. kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf;;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
 5. inne dokumenty dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

 Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie w/w dokumentów w formie jednego pliku PDF lub Word zawierającego skany (lub czytelne zdjęcia) podpisanych dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku). W nazwie pliku należy wpisać: „Oferta pracy KIEiHL - sekretariat” podając własne inicjały. Plik należy przesłać we wskazanych terminach drogą elektroniczną na adres: wles@urk.edu.pl. Dokumenty można składać także osobiście lub przesłać drogą pocztową, na adres Dziekanatu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46, pokój 107, w dwóch egzemplarzach.

Przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w postępowaniu konkursowym szczegółowych informacji można uzyskać u kierownika Katedry Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej, p. prof. dra hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego, po wcześniejszym umówieniu się: adres email: marcin.pietrzykowski@urk.edu.pl.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 

 

Klauzula
Klauzula
Lista pracodawców